iTinMod-Logo2
 
Head_Summoners_War.jpg

สงปลกสราง

สิ่งปลูกสร้างอื่นๆภายในเกม

เรามาดูสิ่งปลูกสร้างที่ซื้อได้ทั้งหมดภายในเกม ในหมวดต่างๆพร้อมความสามารถอย่างละเอียดค่ะ โดยสิ่งปลูกสร้างในเกมนี้สามารถเลือกซื้อได้จาก Currency หลายชนิดด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นแบบพื้นฐานเลยก็คือซื้อด้วย Mana Stone จนกระทั่งไปถึงซื้อด้วย Crystal ที่ต้องเติมตังค์ซื้อภายในเกมค่ะโดยเราสามารถซื้อสิ่งปลูกสร้างต่างๆผ่านทาง P.Shop ของเกม ได้ค่ะ

Building ทั้งหมดในเกมแยกตามหมวดหมู่ใน Shop ของเกม

Building

Power up circle

Power-up Circle

ความสามารถ : ใช้ในการ Summon Monster

ราคา 1,000 Mana Stone

Arcane tower

Arcane Tower

ความสามารถ: ใช้ในการป้องกันเกาะของเราเมื่อมีผู้เล่นอื่นมาโจมตี โดยต่อ 1 เสาที่เราสร้างขึ้นจะสร้างความเสียหาย 300 Damage ให้กับ Monster ทุกตัวของทีมฝ่ายตรงข้าม เราสามารถสร้างได้ครั้งแรกเมื่อ Lv 4 และเมื่อถึงกำหนด Lv ถัดๆไปก็จะสามารถสร้างได้เพิ่มขึ้น

ราคา 1,000 Mana Stone /Lv 4 และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อ Lv สูงขึ้น

Magic shop

Magic Shop

ความสามารถ: สุ่มขายไอเทมต่างๆภายในเกมโดยใช้ Mana Stone ในการซื้อ ของจะสุ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกๆ 1 ชั่วโมง โดยไอเทมที่มีขายจะมีทั้ง Rune, Monster รวมถึง Summoning Scroll ด้วย

ราคา 2,000 Mana Stone

Temple of wish

Temple of Wishes

ความสามารถ: เป็นสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เล่นสุ่มหมุนรับไอเทมได้วันละครั้ง โดยของที่สุ่มได้ก็มีตั้งแต่ Monster จนกระทั่งถึง Crystals

ราคา 3,000 Mana Stone และหากต้องการเล่นนอกเหนือจากที่ให้เล่นฟรีต้องเสียค่าเล่นครั้งละ 20 Crystals

crystal mine

Crystal Mine

ความสามารถ: เป็นสิ่งปลูกสร้างที่จะให้ Crystal เม็ดสีแดงกับเรา 1ชิ้นทุกๆ 10ชั่วโมง โดยสามารถเก็บไว้ได้สูงสุด 3 ชิ้น

ราคา 10,000Mana Stone

Crystal titan

Crystal Titan

ความสามารถ: เป็นสิ่งปลูกสร้างที่จะให้ Crystal เม็ดสีแดงกับเรา 1ชิ้นทุกๆ 8ชั่วโมงโดยสามารถเก็บไว้ได้สูงสุด 3 ชิ้น

ราคา 300 Crystal

Ancien stone

Ancient Stones

ความสามารถ: เป็นสิ่งปลูกสร้างที่จะให้ Mana Stone 540 ชิ้นทุกๆ 1 ชั่วโมง โดยสามารถเก็บไว้ได้สูงสุด 3,000 ชิ้น

ราคา 20,000 Mana Stone

Tranquil forest

Tranquil Forest

ความสามารถ: เป็นสิ่งปลูกสร้างที่ทำให้เราสามารถนำ Monster ของเรา จำนวน 4 ตัวเข้าไปไว้ในสิ่งปลูกสร้างเพื่อที่จะทำให้ Monster ของเราเหล่านั้นได้รับค่าประสบการณ์ 100 XP ต่อ 1 ชั่วโมง

ราคา 50,000Mana Stone

Crystal lake

Crystal Lake

ความสามารถ: เป็นสิ่งปลูกสร้างที่ทำให้เราสามารถนำ Monster ของเรา จำนวน 4 ตัวเข้าไปไว้ในสิ่งปลูกสร้างเพื่อที่จะทำให้ Monster ของเราเหล่านั้นได้รับค่าประสบการณ์ 150 XP ต่อ 1 ชั่วโมง

ราคา 400 Crystal

Gusty cliff

Gusty Cliffs

ความสามารถ: เป็นสิ่งปลูกสร้างที่ทำให้เราสามารถนำ Monster ของเรา จำนวน 5 ตัวเข้าไปไว้ในสิ่งปลูกสร้างเพื่อที่จะทำให้ Monster ของเราเหล่านั้นได้รับค่าประสบการณ์ 150 XP ต่อ 1 ชั่วโมง

ราคา 500 Crystal

Deep forest ent

Deep Forest Ent

ความสามารถ: เป็นสิ่งปลูกสร้างที่จะให้ Mana Stone 660 ชิ้นทุกๆ 1 ชั่วโมง โดยสามารถเก็บไว้ได้สูงสุด 4,000 ชิ้น

ราคา 100,000Mana Stone

Fuse center

Fuse Center

ความสามารถ: เป็นสิ่งปลูกสร้างที่ทำให้เราสามารถรวม Essence ให้เป็นระดับที่สูงขึ้นได้ โดยการรวม Essence ให้ระดับสูงขึ้นจะต้องใช้ Essence ระดับต่ำกว่า 10 ชิ้น

ราคา 15,000 Mana Stone

Fushion hex

Fusion Hexagram

ความสามารถ: ยังไม่เปิดเผย

ราคา ยังไม่เปิดเผย

Decorate Building

คือพวกสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการตกแต่งเกาะของเราไม่มีความสามารถพิเศษอะไรมีดังนี้

decorate 1

decorate 2

decorate 3

decorate 4

decorate 5

Expan

ในหมวดนี้คือหมวดในการขยายพื้นที่ของเกาะโดยเราสามารถขยายพื้นที่เกาะได้ 3 ครั้ง

Expan 1

Glory shop icon

ในโหมดนี้จะใช้แต้ม Currency จากการลง Arena มาเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อสิ่งต่างๆ และไม่ได้มีแต่เฉพาะสิ่งปลูกสร้างเท่านั้น แต่ว่ามีขายหลายอย่างปนกัน ในหัวข้อนี้เราจะพูดกันเฉพาะเรื่องสิ่งปลูกสร้างเท่านั้นค่ะโดยมีสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดดังนี้

sanctum of

Sanctum of Energy

ความสามารถ: Energy Max เพิ่มขึ้น 1

ราคา 20 Glory point และสิ่งปลูกสร้างสามารถ Upgrade ได้

fairy tree

Fairy Tree

ความสามารถ: ทำให้เราสามารถเก็บ Mana Stone ได้เพิ่มมากขึ้น +200 ชิ้น

ราคา 30 Glory Point และสิ่งปลูกสร้างสามารถ Upgrade ได้

mana foutain

Mana Fountain

ความสามารถ: ทำให้อัตราการผลิต Mana Stone จากสิ่งปลูกสร้างทุกชนิดของเราเพิ่มขึ้น 5%

ราคา 40 Glory Point และสิ่งปลูกสร้างสามารถ Upgrade ได้

mystic plant

Mysterious Plant

ความสามารถ: ความเร็วในการฟื้น Energy ของเราเพิ่มขึ้น 3%

ราคา  50 Glory Point และสิ่งปลูกสร้างสามารถ Upgrade ได้

Crystal rock

Crystal Rock

ความสามารถ: ทำให้ Arcane Tower พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 1%

ราคา 80 Glory Point และสิ่งปลูกสร้างสามารถ Upgrade ได้

guardstone

Guardstone

ความสามารถ: DEF ของ Monster ทั้งหมด +2%

ราคา 100 Glory Point และสิ่งปลูกสร้างสามารถ Upgrade ได้

water sanctuary

Water Sanctuary

ความสามารถ: ค่า ATK ของ Monster ธาตุน้ำทั้งหมดของเรา +3%

ราคา 120 Glory Point และสิ่งปลูกสร้างสามารถ Upgrade ได้

Fire sanctuary

Fire Sanctuary

ความสามารถ: ค่า ATK ของ Monster ธาตุไฟทั้งหมดของเรา +3%

ราคา 120 Glory Point และสิ่งปลูกสร้างสามารถ Upgrade ได้

Wind sanctuary

Wind Sanctuary

ความสามารถ: ค่า ATK ของ Monster ธาตุลมทั้งหมดของเรา +3%

ราคา 120 Glory Point และสิ่งปลูกสร้างสามารถ Upgrade ได้

Light sanctuary

Light Sanctuary

ความสามารถ: ค่า ATK ของ Monster ธาตุแสงทั้งหมดของเรา +3%

ราคา 120 Glory Point และสิ่งปลูกสร้างสามารถ Upgrade ได้

Dark SanctuaryDark Sanctuary

ความสามารถ: ค่า ATK ของ Monster ธาตุมืดทั้งหมดของเรา +3%

ราคา 120 Glory Point และสิ่งปลูกสร้างสามารถ Upgrade ได้

Ancien sword

Ancient Sword

ความสามารถ: ค่า ATK ของ Monster ทั้งหมดของเรา +2%

ราคา 150 Glory Point และสิ่งปลูกสร้างสามารถ Upgrade ได้

Crystal altar

Crystal Altar

ความสามารถ: ค่า HP ของ Monster ทั้งหมดของเรา +2%

ราคา 200 Glory Point และสิ่งปลูกสร้างสามารถ Upgrade ได้

sky tribe totem

Sky Tribe Totem

ความสามารถ: ค่า SPD ของ Monster ทั้งหมดของเรา +2% (ค่า SPD หมายถึง Speed ที่จะเป็นตัวชี้วัดว่าฝ่ายใดจะได้เริ่มก่อนในการต่อสู้)

ราคา 240 Glory Point และสิ่งปลูกสร้างสามารถ Upgrade ได้

Share
15fd15ce7c9be2755f1311b94febf5f3.jpg